U bent hier: Home // Carrière // Studieschuld

Studieschuld

duo studiefinancieringWanneer we het hebben over ‘personal finance’, komt voor veel mensen ook het onderwerp studieschuld aan bod. Dat geldt voor zowel de huidige studenten, als de aankomende studenten, de oud-studenten en vaak ook de ouders van deze groepen.

Een studieschuld kan tienduizenden euro’s bedragen, maar vaak wordt niet goed bekeken wat dit precies voor gevolgen heeft of hoe de schuld wordt berekend. Hoeveel kan een student lenen? Wanneer begint de rente te lopen? Hoe gaat het met terugbetalen? Hoe zit het met het niet kunnen betalen van de studieschuld? Telt de studieschuld mee bij het aanvragen van een hypotheek?

Studieschuld – lenen

Het mooiste van het opbouwen van de studieschuld is uiteraard het lenen zelf. De student kan het bedrag dan uitgeven, iets waar hij later voor zal moeten bloeden, of hij dat wil of niet, dat is het minder leuke deel.

Tegenwoordig is lenen relatief gemakkelijk: bij de DUO (vroeger de IB-groep) kan de student online aangeven dat er vanaf volgende maand geleend gaat worden. Hij krijgt het geld op zijn rekening gestort en van daaruit kan bier gekocht worden. Een simpele manier van lenen als het vergeleken wordt met het lenen via een bank.

De hoeveelheid studieschuld die opgebouwd kan worden ligt aan het bedrag dat geleend kan worden. Leent onze student volledig bovenop zijn basisbeurs (die een gift is) en krijgt hij geen aanvullende beurs vanwege het te hoge inkomen van papa en mama, dan kan hij maandelijks voor 550 euro aan bier wegtikken. Zijn collegegeld kan hij betalen met het collegegeldkrediet van 150 euro. Totale leenmogelijkheden zijn dus zo’n 700 euro per maand.

Lenen na studie

Een beetje student doet zijn studie niet in vier jaar, maar heeft wat uitloop. Zo ook onze student. Gelukkig dat DUO hem hierin enigszins ondersteunt.

Hoewel hij geen prestatiebeurs (die wordt omgezet in een gift) meer krijgt, kan hij wel nog zijn studieschuld verhogen. Hij kan het bedrag van de prestatiebeurs bijlenen, zodat het totaal komt op 960 euro leencapaciteit per maand. Om in studententaal te spreken: dat zijn zo’n 20 glazen bier per dag.

Dit lenen na de studie kan nog drie jaar na het aflopen van de vierjaars-termijn aan studiefinanciering.

Hoogte studieschuld

Onze student, die zoals de stereotype student lui en gemakzuchtig is, kan de hoogte van zijn studieschuld simpelweg bekijken door in te loggen bij DUO met zijn DigiD.

Hij zal daar een bedrag zien staan van 0 euro tot enkele tienduizenden euro’s. Wanneer hij steeds maximaal heeft geleend én drie jaar te lang over zijn studie heeft gedaan, is zijn studieschuld een bedrag van om en nabij de 68.000 euro. Daar komt overigens nog een paar duizend euro aan rente bij, aangezien die al loopt vanaf het moment dat de eerste euro wordt geleend. Gemiddeld staat de teller op zo’n 14.000 euro.

Zaken als de OV-kaart, de basisbeurs en de aanvullende beurs worden kwijtgescholden na het afmaken van de studie. Die leveren aan het einde van de rit dus geen extra studieschuld op.

Rente studieschuld

Zoals gezegd, moet onze student al over de eerste geleende euro rente betalen. Deze rente gaat direct in, niet pas na afloop van de studie. Toch is dat niet echt problematisch, aangezien de rente niet echt hoog is wanneer de student op dit moment afstudeert.

De huidige rente is namelijk 0,6%, hetwelk ongeveer de helft is van een (risicoloze) spaarrekening. Bij 20.000 euro schuld, levert dat dus 120 euro per jaar op, wanneer het geld op de spaarrekening gezet zou worden in plaats van alles af te lossen. Ook de inflatie wordt niet gedekt door de huidige rente, dus dit alles is erg gunstig voor de oud-student die een studieschuld moet terugbetalen.

De rentepercentages voor een studieschuld variëren overigens nogal. Ze zijn afhankelijk van het jaar van afstuderen, waarna ze een bepaalde tijd vaststaan. Na die tijd worden ze opnieuw vastgezet. De huidige rentepercentages zijn hier te vinden.

De rente over de studieschuld was vroeger fiscaal aftrekbaar. Sinds het nieuwe belastingstelsel in 2001 is ingegaan, is dat niet meer het geval. De rente is daardoor wel met 1,15 procentpunt omlaag gegaan ter compensatie.

Studieschuld bij niet afmaken studie

Onze student maakt zijn studie natuurlijk netjes af, onder druk van papa en mama. Wanneer hij dat namelijk niet doet, komt hij pas écht in de problemen. Niet alleen heeft hij dan geen diploma, ook wordt de prestatiebeurs dan niet omgezet naar een gift, maar komt deze bij de studieschuld. Ook de OV-jaarkaart zal hij zelf moeten betalen en wordt bij zijn studieschuld opgeteld.

Het totaal aan schuld loopt dan snel op, tegenwoordig wordt zo’n 100 euro per halve maand OV-jaarkaart gerekend. Daarnaast is de basisbeurs voor uitwonenden 272 euro per maand, die terugbetaald zal moeten worden (indien er ook een aanvullende beurs is, komt er 250 euro per maand bij aan studieschuld).

Bij het niet afmaken van de studie komt er dus na vier jaar studiefinanciering te hebben gekregen zo’n 22.500 euro bij aan studieschuld. De drie jaren daarna komt er in totaal nog eens 7500 euro bij aan studieschuld voor enkel de OV-jaarkaart.

Het niet afmaken van de studie kost dus nog eens maximaal 30.000 euro extra. Die komen bij de 68.000 euro aan studieschuld die al via ‘normaal’ lenen gecreëerd kon worden. De magische 100.000 euro aan studieschuld is dus bereikbaar. Zo’n 25 oud-studenten hebben de twijfelachtige eer om die grens te hebben doorbroken.

Studieschuld aflossen

Na het opbouwen van een studieschuld, komt er ook een moment dat onze student deze moet aflossen. Dat moment gaat in twee jaar na zijn afstuderen op de eerstvolgende 1 januari.

De gehele studieschuld moet binnen 15 jaar worden terugbetaald. Zo’n 45 euro per maand is het minimum. Heeft onze student in totaal 50.000 euro studieschuld, dan moet hij tegen de 300 euro per maand terugbetalen.

Niet kunnen betalen studieschuld

Wat nu wanneer onze student weliswaar een diploma heeft gehaald, maar geheel onverwacht in het vakgebied van de Japanse Vrijetijdskunde geen werk te vinden is? Hij kan het bedrag van 300 euro per maand niet opbrengen van het salaris van zijn baan als putjesschepper.

Wanneer onze inmiddels oud-student zijn studieschuld terugbetaalt volgens de oude terugbetaalregels kan hij een verzoek doen om een draagkrachtmeting. Dan wordt gekeken naar zijn inkomen en wordt op basis daarvan besloten hoeveel hij moet terugbetalen per maand. Betaalt hij zijn studieschuld terug volgens de nieuwe terugbetaalregels, dan wordt er automatisch rekening gehouden met zijn inkomen én wordt het inkomen van zijn partner meegenomen.

Blijft er door het terugbetalen van een lager bedrag een studieschuld over na 15 jaar, dan wordt deze kwijtgescholden, of dat nu 100 euro of 50.000 euro is.

Studieschuld en hypotheek

Onze oud-student heeft tijdens het studeren overigens een leuke studente ontmoet, waarmee zijn liefdesleven in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Met deze jongedame gaat hij samenwonen en na enige tijd willen ze een leuk huis kopen. Ze vragen zich direct af of de studieschuld geen probleem gaat opleveren?

In principe telt een studieschuld gewoon mee voor een hypotheekverstrekker. Dat houdt dus in dat de leencapaciteit enkele euro’s lager is voor elke euro studieschuld die open staat. Een studieschuld is niet BKR-geregistreerd, dus de hypotheekverstrekker zal uit moeten gaan van de opgave van onze oud-student.

Veranderingen studiefinanciering en studieschuld

Het bovenstaande zal over enige tijd weer achterhaald zijn. Ook de overheid heeft een studieschuld, staatsschuld genoemd. Vroeger is deze opgebouwd en nu wil men deze staatsschuld kwijt, of in elk geval niet verder laten oplopen.

De maatregelen die de staatsschuld en het begrotingstekort moeten terugdringen, hakken ook in op de rechten voor studiefinanciering en dus op de hoogte van de studieschuld.

Zo is het plan onder meer om de basisbeurs af te schaffen (verhoging kosten voor de student: 90 tot 250 euro per maand), om zo een flinke besparing te realiseren voor de overheid. Uiteraard gaat de gemiddelde studieschuld daardoor wel omhoog.

De kosten voor de student lopen op. Wanneer vader en moeder niet kunnen bijspringen, levert dat een flink hogere studieschuld op als de student niet gaat werken. Velen vinden het terecht: de student gaat later voldoende verdienen om het terug te betalen en anders kan hij na 15 jaar schuldenvrij zijn omdat zijn schuld dan wordt kwijtgescholden. Lijkt een eerlijke regeling, hoewel de student natuurlijk liever ziet dat de belastingbetaler zijn bier betaalt. Logisch.

Tags: , , , ,

Laat een reactie achter

Copyright © 2014 WR Media - KvK 56824645